home

Dušan Čech

Dušan je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. Je vyhledávaným hráčem i aranžérem skladeb. Spolupracoval s mnoha známými hudebními seskupeními (Big Band Vladislava Brože, Marimba Mama, Back Side Big Band). Je také organizátorem různých hudebních workshopů a seminářů ve spolupráci s předními hudebníky české hudební scény. Působil jako konzultant metodiky výuky při zakládání Nadačního fondu Harmonie. Má skoro dvacetiletou pedagogickou praxi a pracuje se studenty všech věkových kategoriíí. V ISMFA působí od roku 2016.