home

Stefani Dudikj, DiS.

Stefani je absolventkou Hudební konzervatoře ve Skopje (Makedonie). Své hudební vzdělání si nadále rozšiřuje i zde v Praze studiem na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde se věnuje zpěvu a klavíru. Je úspěšnou zpěvačkou - má za sebou řadu rolí v různých operách (W. A. Mozart - Kouzelná flétna, B. Martinů - Ženitba a další) a vystupuje i sólově. Pedagogicky se věnuje studentům všech věkových kategorií. V ISMFA působí od roku 2017.