home

Anna Machač Kolingerová, Bc.

Obor:

Anna je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala také na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Je velmi oblíbenou pedagožkou s několikaletou pedagogickou praxí. Pracuje s dětmi všech věkových kategorií, specializuje se také na vedení velmi nadaných žáků v základních uměleckých školách. V ISMFA působí od roku 2017.