home

MgA. Lucie Steiner

Lucie je absolventkou Konzervatoře v Plzni a Akademie múzických umění v Praze. Své umělecké vzdělání si dále rozšířila postgraduálním studiem na Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano (Švýcarsko). Je vynikající hráčkou s koncertní praxí v prestižních orchestrech i komorních seskupeních (Varhan Orchestrovič Bauer OFO,Felix Slováček jr. Orchestra a další). Je oblíbenou pedagožkou s víceletou pedagogickou praxí v České republice a UK. V ISMFA působí od roku 2017.