home

Kateřina Blažková, DiS

Kateřina je absolventkou Konzervatoře v Brně. Své vzdělání si nadále rozšiřuje studiem Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Je výbornou klavíristkou, laureátkou mnoha klavírních soutěží (např. Prague Junior Note, Brněnská klavírní soutěž a další). Je oblíbenou pedagožkou s více než pětiletou pedagogickou praxí a věnuje se dětem i studentům všech věkových kategorií. V ISMFA působí od roku 2018.