home

BcA. Klára Králíčková dipl. um.

Klára je absolventkou Konzervatoře v Brně. Dále vystudovala Akademii múzických umění v Praze. Své obzory si také rozšířila absolvováním několika mistrovských kurzů (prof. Klánský, prof. Tugendliebová). Pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí. Jako klavíristka spolupracuje s Českým rozhlasem. Je vynikající učitelkou s více než pětiletou pedagogickou zkušeností a pravidelně v létě učí klavír na kurzech v USA, které jsou organizovány Appel Farm Arts & Music Center. V ISMFA působí od roku 2013.