home

prague
ISMFA sídlí v Praze, městě, které je jedním z důležitých kulturních center Evropy. Praha je nerozlučně spojená s mnoha velikány umění - s Mozartem, Dvořákem, Smetanou, Muchou, Kafkou a celou řadou dalších umělců, kteří mohou být velkou inspirací při studiu v naší škole.

KDO JSME?

International School of Music and Fine Arts Prague (ISMFA) je mezinárodní umělecká škola, která nabízí hudební, výtvarné a taneční kurzy pro děti i dospělé. Naším základním cílem je pomoci dětem a studentům proniknout do krás a tajů hudby, najít si k ní svůj vlastní vztah a rozvinout svou kreativitu. V České republice působíme od roku 1998, naší školou již prošlo více než 10 000 žáků. Zakladatel naší školy získal v roce 2013 od firmy Ernst & Young a Schwabovy nadace pro sociální podnikání prestižní ocenění Sociálně prospěšný podnikatel roku. ISMFA je také partnerem prestižního mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

 • Filozofie výuky a učební metody: základní filozofií ISMFA je přirozeně, hravou formou rozvíjet nadání svých žáků, dodat jim sebevědomí, naučit je překonávat překážky, a hlavně vypěstovat v nich kladný vztah k umění jako přirozené součásti jejich života. Výuka se neomezuje jen na hudební, výtvarné a taneční lekce. Škola organizuje pro své žáky mnoho koncertů, workshopů, tanečních představení a výstav výtvarných prací a také jim dává možnost navštívit prestižní koncerty a umělecké akce.
 • Vynikající učitelé: naši učitelé  jsou absolventy Hudebních fakult Akademie múzických umění v Praze a Brně, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, zahraničních škol jako London Royal Academy of Music, Guildhall School of Music & Drama, a dalších. Řada z nich jsou výraznými osobnostmi českého hudebního života  (v klasické i jazz&rockové scéně) a aktivně se věnují také koncertní činnosti. Programy pro nejmenší děti vyučují lektoři speciálně vyškolení pro tuto věkovou kategorii.
 • Žádná doprava: VYUČOVÁNÍ DOMA nebo na škole, kterou dítě navštěvuje. Studentům vycházíme maximálně vstříc s tvorbou rozvrhu.
 • Systematický přístup ke vzdělání: ISMFA se snaží pod vedením speciálně školených učitelů děti rozvíjet již od raného věku, aby mohly v 5 letech plynule přejít na hru na hudební nástroj. Pořádá hudební ateliéry pro děti od 3 do 5 let, skupinové lekce (klavír, zobcová flétna, kytara, housle) pro děti od 4-6 let. Baletní lekce jsou otevřeny dětem od 3,5 roku. Taneční lekce jsou otevřeny dětem od 5 let. Výtvarné lekce jsou otevřeny pro děti od 5 let
 • Široký výběr osnov: ISMFA nabízí hned několik výukových programů . Děti a rodiče tak mají možnost sami určit cíl, ke kterému bude učební plán směřovat, a ISMFA jim ho pomáhá naplnit nebo změnit tak, aby studenti měli z umění především radost. Ty nejtalentovanější pak motivuje k precizním výkonům a podporuje je ve vlastní tvorbě. Nabízí jim také mezinárodně akreditované zkoušky ABRSM, LCM a TRINITY COLLEGE a dále přípravu na hudební část zkoušek IGCSE a IB.
 • Koncerty, taneční představení a výstavy: Velkým přínosem pro všechny studenty jsou pravidelné koncerty. Každý školní rok pořádáme více než 40 dětských koncertů, několik velkých tanečních vystoupení a výstav výtvarného umění. Na rodinných koncertech mohou děti v neformální atmosféře sdílet svoji hudbu s rodiči a kamarády, na veřejných koncertech mohou poznávat v krásných sálech Prahy české i evropské umělce, kteří jsou již tradičně jejich vystupujícími hosty. Naši studenti mají také pravidelně možnost vystoupit s renomovanými českými umělci v rámci společných projektů.
 • Žádný věkový limit: ISMFA nabízí kurzy nejen pro děti, ale i pro dospělé.
 • Žánrová rozmanitost:  ISMFA nabízí výuku nejen v oblasti klasické hudby, ale také jazzu a rocku. Mezi jejími učiteli jsou nejen výborní klasičtí hudebníci, ale také zajímavé osobnosti jazzové a rockové scény, klasičtí tanečníci, progresivní umělci z oborů Street a Break Dance a výtvarní umělci různého zaměření.
 • Hudební nástroje: ISMFA nabízí výuku všech hudebních nástrojů, včetně bicích nástrojů, harfy, cembala, el. kytary, varhan a dalších. Pomáháme studentům s výběrem vhodného hudebního nástroje a provozujeme také půjčovnu hudebních nástrojů.
 • Výuka v několika světových jazycích:  ISMFA nabízí vyučování v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, ruštině a dalších jazycích.
 • Benefity: ISMFA nabízí svým studentům a jejich rodinám možnost získat velmi výhodné „last-minute vstupenky“ na různá operní představení, koncerty v rámci koncertních sezón prestižních orchestrů a mezinárodních festivalů: Pražské jaro, Česká filharmonie, Národní divadlo a dalších.

 CERTIFIKÁTY

 • Certifikát ISMFA (Classical Music Curriculum), k získání certifikátu je podmínkou soustavná výuka minimálně po dobu 8 měsíců.
 • Mezinárodně uznávaný certifikát ABRSM (příprava na ABRSM zkoušky)
 • Mezinárodně uznávaný certifikát TRINITY COLLEGE (příprava na zkoušky TRINITY COLLEGE )
 • Mezinárodně uznávaný certifikát LCM (příprava na zkoušky LCM)